Agata Mirek

Dynamika powstawania żeńskich wspólnot zakonnych na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX w.
[[The dynamics of the emergence of female religious congregations in Poland in the second half of the 19th century]]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Klasztor w nowej rzeczywistości (koniec XVIII – początek XX w.)
Miejsce: Pelplin