Agata Mirek

Bezhabitowe wspólnoty zakonne na ziemiach polskich – geneza, rozwój i działalność
[Habitless monastic congregations in Poland – origins, development and work]]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Klasztor w nowej rzeczywistości (koniec XVIII – początek XX w.)
Miejsce: Pelplin