Agata Mirek

Śląskie szpitale bez pielęgniarek w habitach. Usuwanie sióstr zakonnych w PRL z placówek służby zdrowia
[Silesian hospitals without nurses habits. Removal of nuns in the People's Republic of health care]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA HISTORII MEDYCYNY "SZPITALNICTWO NA GÓRNYM ŚLĄSKU"
Miejsce: Katowice