Agata Mirek

Dwie równoległe historie. Ludwika Moriconi i Waleria Gąsiorowska. Wspólnty początek i rózny finał
[Two parallel stories. Louis Moriconi and Valeria Gąsiorowska]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Sukcesy i porażki. Historyczny kontekst kobiecych dążeń do samorealizacji
Współautorzy: Polskie Towarzystwo Historyczne Polska Akademia Nauk Komitet Nauk Historycznych Komisja Historii Kobiet Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Siedleckie Towarzystwo naukowe
Miejsce: Siedlce