Agata Mirek

Udział żeńskich wspólnot zakoonnych w przygotowaniach i uroczystościach milenijnych w Polsce (1956-1966/1967
[The share of female religious communities in the preparation and celebration of the Millennium of Poland (1956-1966 / 1967)]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Pół wieku Milenium. Religijne, polityczne i społeczne aspekty obchodów tysiąclecia chrztu Polski (1956–1966/1967)
Miejsce: Warszawa