Agata Mirek

Wykorzystanie powojennych listów i notatek osobistych zakonnic z byłych Kresów Wschodnich jako źródło do historii chrześcijaństwa drugiej połowy XX w.
[The use of post-war letters and personal notes nuns from the former eastern borderlands as a source for the history of Christianity the second half of the twentieth century]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Kościół katolicki w Europie Środkowo-Wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów (1917-1990)
Miejsce: Lwów
Nazwa jednostki: Instytut Pamięci Narodowej, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie