Agata Mirek

Zebranie materiału, przygotowanie, redakcja naukowa i wykonanie wystawy: Trudne lata. Wielkie dni. Zakony żeńskie w PRL
[Difficult years. Great days. Female religious orders in the People's Republic.]

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

Miejsce: Lublin, Katowice, Kraków. Warszawa, Toruń, Bielsko-Biała, Rzeszów, Dębica, Świety Krzyż