Agata Mirek

Siostry Benedyktynki Misjonarki wobec przemocy systemów totalitarnych. Szkice do historiografii dramatycznych dziejów Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek w latach 1917-1989 (s. 171-185)
[Benedictine Nuns Missionaries in the Face of Totalitarian systems. Outlines for historiography of dramatic history of the Congregation of Benedictine Nuns Missionaries 1917-1989(P. 171-185)]

Recenzja artykułu naukowego

Autor (twórca): Jadwiga Kalinowska