Agata Mirek

Tożsamość osób konsekrowanych - dar i zadanie
[The identity of consecrated - gift and task]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: W Chrystusie, z Chrystusem i przez CHrystusa. Tożsamość, misja, świadectwo osób konsekrowanych
Miejsce: Toruń