Agata Mirek

członek rady naukowej czasopisma
[member of the scientific council]

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

Czasopismo: EPHEMERIDES MARIANORUM (ISSN: 2299-7784)