Agata Mirek

członiek rady naukowej czasopisma Peregrinus Cracoviensis
[member of the scientific council]

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

Czasopismo: Peregrinus Cracoviensis (ISSN: 1425-1922)