Agata Mirek

Praktyka oddania się Maryi w niewolę przekazana zgromadzeniom przez bł. o. Honorata Koźmińskiego
[The practice of devotion to Mary in captivity religious orders given by Bl. o. Honorat Kozminski]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Totus tuus. Zawierzeni Bogu przez Maryję. Bł. Honorat Koźmiński propagator niewolnictwa maryjnego i jego Zgromadzenia
Miejsce: Lublin