Agata Mirek

Realizacja projektu „Zakony żeńskie w PRL”, tworzenie platformy internetowej
[Implementation of the project "Female Religious Orders in the People's Republic", creating an Internet platform ]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Kobiety w historii i dla historii
Miejsce: Warszawa