Agata Mirek

W jednosci uobecniać Chrystusa. Życie zakonne w posłudze nowej ewangelizacji

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Ewangelia-proroctwo-nadxzieja
Miejsce: Lida