Agata Mirek

Obozy pracy dla zakonnic w Polsce w latach 1954-1956
[ Labor camps for nuns in Poland in the years 1954-1956]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Internowanie zakonnikow i zakonnic w Czechosłowacji po roku 1950
Miejsce: Bila Voda