Agata Mirek

W jedności uobecniać Chrustusa w świecie
[ In Unity make present Christ in the world]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Lublin, KUL
Nazwa jednostki: Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce