Agata Mirek

Geografia historyczna Kościoła w Polsce. Atlas historyczny metropolii przemyskiej (archidiecezja przemyska, diecezja rzeszowska, diecezja zamojsko-lubaczowska) ok. 1340-2013.
[Historical Geography of the Church in Poland. Historical atlas metropolis of Przemysl (Przemysl archdiocese, the Diocese of Rzeszow, Diocese of Zamosc-Lubaczowska) approx. 1340-2013.]

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez NCN