Agata Mirek

Zakony żeńskie w PRL t. 1
[Orders female in PRL, vol. 1]

Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej