Agata Mirek

Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem krajowym