Agata Mirek

Z dziejów Sanatorium św. Elżbiety w Poznaniu i jego właścicielek
[The History of St. Sanatorium. Elizabeth in Poznań and its owners]

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

Czasopismo: Acta Medicorum Polonorum (ISSN: 2083-0343)