Agata Mirek

Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce 1939-1947 (Studia i Materiały do Historii Chrześcijaństwa w Polsce)
[ Female congregations in Poland, 1939-1947 (Studies and Materials for the History of Christianity in Poland)]

Sekretarz redakcji książki lub wydawnictwa zbiorowego

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2014