Agata Mirek

Towarzystwo Salezjańskie w Polsce w warunkach okupacji 1939-1945
[Salesian Society in Poland under occupation 1939-1945]

Recenzja książki naukowej

Autor (twórca): ks. prof. J. Pietrzykowski