Agata Mirek

Żeński ruch zakonny w PRL
[Female religious movement in the People's Republic]

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego z budżetu państwa

Nazwa jednostki: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki