Agata Mirek

Dokończenie projektu: Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce w latach 1939-1945
[Completing the project: Female religious congregations in Poland in 1939-45 ]

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN