Agata Mirek

42. ogólnopolska konferencja historyków zakonnych, Kardynał Józef Glemp - Prymas dwóch epok
[42. The nationwide conference of religious historians, Cardinal Joseph Glemp - Primate of two epochs]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Warszawa
Nazwa jednostki: Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce