Agata Mirek

Recepcja Soboru Watykańskiego II we wspólnotach zakonnych na Wileńszczyźnie i Grodzieńszczyźnie czyli o odnowie soborowej w warunkach państwa totalitarnego
[Reception of Vatican II in the religious communities in the Vilnius and Grodno region ie. conciliar renewal in the conditions of a totalitarian state]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Kościół katolicki w Europie Środkowo-Wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów 1917-1990)
Miejsce: Lwów