Agata Mirek

Wykorzystanie powojennych listów i notatek osobistych zakonnic z byłych Kresów Wschodnich jako źródło do historii chrześcijaństwa połowy XX wieku
[The using of the post-war letters and personal notes of the nuns from the former eastern borderlands as a source for the history of Christianity in the half of the twentieth century ]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Historia chrześcijaństwa w źródłach
Miejsce: Kraków