Agata Mirek

Zgromadzenia zakonne wobec aresztowania Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego
[Congregations to arrest Polish Primate Stefan Cardinal Wyszynski]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Konferencja Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński na Pomorzu i Kujawach
Miejsce: Toruń