Agata Mirek

Udział żeńskich zgromadzeń zakonnych na ziemiach polskich w akcje ratowania Żydów
[Participation of the Female Religious Congregations in Poland in actions to rescue Jews]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Wokół pomocy dla Żydów w okupowanej Europie
Miejsce: Warszawa