Agata Mirek

W służbie kościołowi i zakonom : kardynał Józef Glemp, prymas dwóch epok
[In the service of the church and religious orders: Cardinal Joseph Glemp, the Primate the two eras]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2014