Agata Mirek

Prawo instrumentem władz komunistycznych w walce z zakonami w Polsce
[The right instrument for the Communist authorities in the fight against religious orders in Poland]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: Posiedzenie Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie
Miejsce: Lublin