Agata Mirek

Między Wschodem a Zachodem. Pośród dwóch totalitaryzmów, czyli o potrzebie syntezy martyrologium żeńskich zgromadzeń w Polsce w laatch 1939-1947
[Between East and West. Among the two totalitarian systems, that is about the necessity of synthesis martyrologium of female congregations in Poland in the years 1939-1947]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Warszawa