Agata Mirek

Działalność żeńskiego ruchu zakonnego w warunkach państwa totalitarnego w latach 1945-1989
[The activities of female religious movement in a totalitarian state in 1945-1989 ]

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MNiSW

Nazwa jednostki: MInistersto Nauki i Szkolnictwa Wyższego