Agata Mirek

Promocja ksiażki: Siostry zakonne w obozach pracy w PRL w latach 1954-1956

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

MiejsceMSC: Lublin