Agata Mirek

Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej na Wileńszczyźnie wobec dwóch totalitaryzmów 1939-1989
[The Congregation of Daughters of Immaculate Virgin Mary in the Vilnius Area in the face of two totalitarian (1939-1989)]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Kościół Katolicki w Europie Środkowo-Wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów (1917–1990)
Miejsce: Lwów