Agata Mirek

Żeńskie Zgromadzenia w PRL – stan badań i perspektywy badawcze
[ Female religious orders in the People's Republic - the state of research and research perspectives]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Represje wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych w PRL
Miejsce: Katowice