Agata Mirek

Ekumeniczne dzieło s. Stanisławy Andronowskiej
[Ecumenical achievement of s.Stanislawa Andronowska]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Kobieta na pograniczu kulturowym- miedzy obyczajem, religią, narodowością a kultura ziem polskich.
Miejsce: Przemyśl