Agata Mirek

Piękno życia poświęconego Bogu w pismach Ludwiki W. Gąsiorowskiej
[The beauty of the life devoted to God in the writings of Louise W. Gąsiorowska]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: "Ecclesia pulchra" Sympozjum duchowości honorackiej
Miejsce: Warszawa