Agata Mirek

Atlas historyczny (archi)diecezji lubelskiej 1805-2010
[The Historical Atlas of the Lublin (Arch)Diocese 1805-2010]

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2012