Agata Mirek

Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce w latach 1939-1945 - życie i działalność- synteza.
[History of female religious congregations in Poland in the years 1939-1947 - life and activity]

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MNiSW

Nazwa jednostki: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki