Agata Mirek

Żeński ruch zakonny w PRL
[The Female Orders in People's Republic of Poland ]

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN