Agata Mirek

redaktor naukowy serii
[series scientific editor]

Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

Tytuł publikacji: Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciatka Jezus w latach 1921-1990, Lublin 2021