Agata Mirek

Trudne powroty. Sytuacja sióstr zakonnych opuszczających obozy pracy dla zakonnic w latach 1957-1958
[Difficult returns. The situation of nuns leaving the nuns' labour camps between 1957 and 1958]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: III Ogólnopolska Konferncja naukowa Integracyjna rola Kościoła katolickiego na Ziemaich Zachodnich i Północnych po II wojnie światowej
Miejsce: Trzebnica