Agata Mirek

Teraźniejszość i przyszłość życia konsekrowanego w Polsce
[The present and future of consecrated life in Poland]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Współczesne wyzwania życia konsekrowanego. Perspektywa kanoniczno-teologiczna
Miejsce: Warszawa