Agata Mirek

„Rola żeńskich zgromadzeń zakonnych w pomocy i ratowaniu ludności żydowskiej na Ziemiach Polskich podczas II wojny światowej”
[The role of female religious congregations in helping and rescuing the Jewish population in the Polish lands during World War II]

Kierownictwo realizowanego projektu - organizacja krajowa

Nazwa jednostki: Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w Warszawie