Agata Mirek

ERASMUS+ ISTRUZIONE SUPERIORE - AZIONE 1 "MOBILITÀ" A FINI FORMATIVI
[Erasmus+ Higher Education: Staff Mobility For Training]

Stypendium w ramach programu Erasmus

Miejsce: Rzym
Nazwa jednostki: Fundacja Rzymska im. Margrabiny J. Z. Umiastowskiej