Agata Mirek

Katolicki Uniwersytet Lubelski 1918-2018. T. 2, 1944-1989
[The Catholic University of Lublin 1918-2018 Vol. 2, 1944-1989]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin-Warszawa
Rok wydania: 2019
Tom: 2
Dostęp WWW: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4831579&fromLocationLink=false&theme=nukat