Agata Mirek

redaktor naukowy serii wydawniczej Zakony żeńskie w PRL. t. 5, J. M. Kupczewska Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w latach 1945-1989, Lublin 2019
[ Scientific editor of the publishing series Women's Orders in the Polish People's Republic. t. 5, J. Kupczewska, The Congregation of Servants of the Most Sacred Heart of Jesus in the years 1945-1989]

Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej