Agata Mirek

Historia Polski z perspektywy kobiet
[Polish history from a women's perspective]

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich
Miejsce: Lublin