Agata Mirek

Próby likwidacji życia zakonnego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie w latach 1954-1956
[Attempts to liquidate religious life in Lower Silesia and Opole in the years 1954-1956]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: II Ogólnopolska konferencja naukowa Kościół katolicki na Ziemiach Zachodnich i Północnych w czasach wielkeij próby (1951-1956)
Miejsce: Trzebnica